Klachten

Als u klachten heeft over een behandeling of nota horen wij dat graag! Met uw feedback kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. U kunt ons mailen via info@fickenlobach.nl of bellen via het telefoonnummer 073-6562791.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot het T.I.P (Tandheelkundig Informatie Punt).
Het T.I.P is opgericht door de beroepsorganisatie K.N.M.T, (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde). Telefoonummer: 0900-2025012  (€0,90 per gesprek)